Bc. Dita Víchová

Diplomová práce

Využití multisenzoriálního přístupu při výuce anglického jazyka u žáků se specifickou poruchou učení

Using of Multisensorial Teaching in English Language for Pupils with Specific Learning Disabilities
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo analyzovat a v praxi ověřit možnosti využití multisenzoriálního přístupu ve výuce anglického jazyka u žáků se specifickými poruchami učení. Práce je rozdělena na čtyři kapitoly. Teoretická část se skládá ze tří kapitol, které vymezují, co jsou specifické poruchy učení, jejich klasifikaci, projevy, osobnost žáka se specifickými poruchami učení, diagnostiku, vymezuje legislativní …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on use of multisensory approach of English language for young learners with specific learning disabilities.The diploma thesis is divided into four chapters. The theoretical part consists of three chapters that deal with theoretical basis of specific learning disabilities, its classification and difficulties, which have students with specific learning disabilities, personality …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Kristýna Balátová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta