Bc. Věra Francálková

Diplomová práce

Kmenové buňky nádorů

Cancer stem cells
Anotace:
Biologie kmenových buněk představuje jednu z nejdynamičtěji se rozvíjejících oblastí současného biologického výzkumu. Kmenové buňky jsou nejčastěji zmiňovány v souvislosti s jejich využitím v terapiích tkáňové regenerace a také v souvislosti s jejich důležitou rolí v nové teorii vzniku nádorových onemocnění. Hlavní myšlenkou této teorie je předpoklad, že malá skupina buněk nádoru (nádorové kmenové …více
Abstract:
Biology of stem cells is one of the most developing field of current biology research. Stem cells are most often mentioned because of their huge potencial in tharapies of tissue regeneration and for their important role in new tumor iniciation theory. According to this theory a small subset of cells within the bulk of tumor (cancer stem cells) is responsible for tumor initiation, maintenance, growth …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta