Mgr. Petra Urbánková

Diplomová práce

Životní změny matek, které přišly o dítě

Life changes of mothers who have lost a child
Anotace:
Tato diplomová práce si klade za cíl zjistit, jaké jsou životní změny osmi žen, kterým zemřelo dítě, a porovnává jejich zkušenosti s teoretickými koncepty. Nabízí náhled do této společností víceméně tabuizované problematiky a hledá podobnosti a rozdíly v prožívání jednotlivých matek. Zkoumá jejich prožívání ztráty, změny v rodinných vztazích a profesním životě, osobnostní změny a celkově podává svědectví …více
Abstract:
The purpose of this thesis is to identify life changes of eight women whose children have died and to compare their experience with theoretical concepts. The thesis offers an insight into this taboo issue and seeks similarities and differences in many aspects of life of each mother, such as the bereavement, changes in family relationships and career life, and changes of personality. In sum, this analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Irena Komendová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta