Mgr. Klára Ambrožová

Bachelor's thesis

Lingvistická analýza sportovní terminologie v současné ruštině v tematické oblasti kolektivní sporty (fotbal a lední hokej)

A Linguistic Analysis of Vocabulary in the Area of Team Sports (Football and Ice Hockey) in Contemporary Russian Language
Abstract:
Bakalářská diplomová práce s názvem "Lingvistická analýza sportovní terminologie v současné ruštině v tematické oblasti kolektivní sporty (fotbal a lední hokej)" měla za cíl jazykovou analýzu lexikálních jednotek z daného tematického pole. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá vznikem a historií ledního hokeje a fotbalu, historií těchto sportů v Rusku a v Česku …more
Abstract:
The aim of this study "A Linguistic Analysis of Vocabulary in the Area of Team Sports (Football and Ice Hockey) in Contemporary Russian Language" is to analyse lexical units from given thematic field. The study is divided into a theoretical part and a practical part. The theoretical part is focused on the origin and the history of ice hockey and football, the history of these sports in Russia and Czech …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2015
  • Supervisor: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
  • Reader: Mgr. Jana Bumbálková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta