Bc. Markéta Kleinová

Master's thesis

Porovnání postupů v corporate social responsibility reportingu

Corporate Social Responsibility Disclosure Practices: A Comparative Study
Abstract:
Práce se zabývá tématikou CSR reportingu a jejím cílem je identifikovat rozdíly v postupech zveřejňování informací o společensky odpovědném chování mezi mateřskou společností ve Francii a její dceřinou pobočkou v České republice. Na základě teoretických poznatků z rešeršní části jsou stanovena kritéria měřící rozdíly v postupu zveřejňování nefinančních informací. Jedná se o formu zveřejňování reportů …more
Abstract:
The topic of submitted diploma thesis is the CSR reporting. The purpose is to identify differences in the process of publishing of information about corporate social responsibility between headquartered company in France and its subsidiary in the Czech Republic. As a conclusion of the research part of the thesis, the criteria are determined. The differences in the process of publishing of non-financial …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2019
  • Supervisor: Ing. Klára Kašparová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Jana Švecová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta