Bc. Markéta Kleinová

Master's thesis

Porovnání postupů v corporate social responsibility reportingu

Corporate Social Responsibility Disclosure Practices: A Comparative Study
Anotácia:
Práce se zabývá tématikou CSR reportingu a jejím cílem je identifikovat rozdíly v postupech zveřejňování informací o společensky odpovědném chování mezi mateřskou společností ve Francii a její dceřinou pobočkou v České republice. Na základě teoretických poznatků z rešeršní části jsou stanovena kritéria měřící rozdíly v postupu zveřejňování nefinančních informací. Jedná se o formu zveřejňování reportů …viac
Abstract:
The topic of submitted diploma thesis is the CSR reporting. The purpose is to identify differences in the process of publishing of information about corporate social responsibility between headquartered company in France and its subsidiary in the Czech Republic. As a conclusion of the research part of the thesis, the criteria are determined. The differences in the process of publishing of non-financial …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2019
  • Vedúci: Ing. Klára Kašparová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jana Švecová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta