Klára ŠŤASTNÁ

Bachelor's thesis

Marketingové komunikace profesionálního a neprofesionálního divadla

Marketing Communications of Professional and Nonprofessional Theater
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá marketingovými komunikacemi profesionálních a neprofesio-nálních divadel, jejich zákazníkem a zevrubně i managementem. Teorie je poté aplikovaná na profesionální Divadlo Husa na provázku a neprofesionální divadlo Prkno. Výzkum se zaměřuje na vnímání těchto divadel u jejich diváků. Cílem práce je zjistit jak působí mar-ketingové komunikace profesionálních a neprofesionálních …more
Abstract:
The bachelor?s thesis explores the marketing communications of professional and non-professional theaters, their customer base and at large their management. The theory is ap-plied to a professional theatre called Husa na provázku and to an amateur theatre called Prkno. The research focuses on the perception of these theatres by theatre-goers. The aim of this thesis is to find out what impression the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2013
Accessible from:: 25. 4. 2013

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠŤASTNÁ, Klára. Marketingové komunikace profesionálního a neprofesionálního divadla. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Multimedia Communications

Bachelor programme / field:
Media and Communication Studies / Marketing Communications