Ing. Andrea Bohuslavová

Master's thesis

Kalkulace jako nástroj pro stanovení ceny výrobků

Calculation as a product pricing tool
Abstract:
Předmětem diplomové práce „Kalkulace jako nástroj pro stanovení ceny výrobku“ je návrh kalkulačního systému pro vybraný podnik, který by mohl sloužit jako podklad pro rozhodování o cenách. V první části jsou zmíněna teoretická východiska v oblasti členění nákladů, kalkulací a tvorby cen. Druhá část přináší analýzu stávajícího kalkulačního systému vybraného podniku, aplikaci několika vybraných kalkulačních …more
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Calculation as a product pricing tool” is to concept calculation system for chosen firm that could be used as ground for pricing decisions. First half is concerning with the mentioned theoretical outcomes of different types of cost classification, calculation and pricing. The second half is focusing on analysis of recent calculation system, application of few chosen …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 1. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 2. 2015
  • Supervisor: Ing. Jana Pokorná, Ph.D.
  • Reader: Ing. Ladislav Šiška, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta