Bc. Martin Polák

Diplomová práce

Aktuální otázky reformy MMF

Current issues of IMF reforms
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vnitřní organizací Mezinárodního měnového fondu a jeho činností v oblasti poskytování mezinárodní pomoci členským státům čelícím krizovým situacím. Cílem práce je analýza aktuálních dat s cílem zjistit platnost hypotézy, která stanovuje, že činnost instituce je prospěšná pro její členské země. Teoretická část práce nastiňuje problematiku členství v instituci, jednotky SDR …více
Abstract:
The diploma thesis deals with internal organization of the International Monetary Fund and its activities in the area of international assistance for member countries facing crisis situations. The goal of the thesis is to analyze current data in order to determine the validity of the hypothesis which states that the activity of the institution is beneficial for its member countries. The theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Lubomír Civín, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Jana Marková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance - blok A