Bc. Ondřej FUKSA

Master's thesis

Analýza vlivu aplikace monitorovacího systému provozu strojů na odváděný výkon

Application influence analysis of machines operation monitoring system on reported performance in Doosan Škoda Power
Abstract:
V této diplomové práci je zpracována analýza stavu monitorování činnosti výrobních strojů společnosti Doosan Škoda Power s.r.o.. Cílem práce je provedení sběru dat na vybraných pracovištích a jejich vyhodnocení z hlediska vypovídající hodnoty výkazu pracovních činností a vlivu vykazování na činnost obsluhy pracoviště. Za účelem sběru vstupních dat analýzy bylo využito modifikace metody snímku pracovní …more
Abstract:
Presented diploma thesis is focused on application influence analysis of machines operation monitoring system in the company - Doosan Škoda Power s.r.o. The goal of this thesis is to collect input data from selected workplaces and an evaluation of the data from two points of view. The first point of view is data validity of work task records. The evaluation is furthermore performed from the view of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2014
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Marek Bureš, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

FUKSA, Ondřej. Analýza vlivu aplikace monitorovacího systému provozu strojů na odváděný výkon. Plzeň, 2014. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/