Gabriela HOTOVÁ

Bachelor's thesis

Vliv poměru sorbent/roztok na sorpci kovů na uhlíkatých aerogelech.

Effect of the sorbent/solution ratio on sorption of metals on carbon aerogels
Abstract:
Tato práce byla zaměřena na odstraňování Pb+2 iontů z vodných roztoků pomocí uhlíkatých aerogelů (RFA, RFB) a aktivního uhlí s hlavním cílem sledovat adsorpční chování Pb+2 iontů při různých poměrech sorbent/roztok. Experimenty byly uskutečněny ve třech poměrech sorbent [g]/roztok [ml] 1:20, 1:50 a 1:100. Bylo zjištěno, že poměr sorbent/roztok neměl vliv na sorpci Pb+2 iontů na uhlíkatých aerogelech …more
Abstract:
This thesis was focused on the removal of Pb+2 ions from aqueous solutions using carbon aerogels (RFA, RFB) and activated carbon with the main objective to watch the adsorption behaviour of Pb+2 ions in the different sorbent/solution ratios. Experiments were carried out in three sorbent [g]/solution [ml] ratios 1:20, 1:50 and 1:100. It was found that the sorbent/solution ratio did not affect the sorption …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2012
Accessible from:: 20. 4. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HOTOVÁ, Gabriela. Vliv poměru sorbent/roztok na sorpci kovů na uhlíkatých aerogelech.. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta