Ing. Zuzana Marušáková

Bachelor's thesis

Využití netradičních pomůcek ve volnočasových aktivitách pro děti předškolního věku

Usage of unconventional tools in leisure-time activities for preschool children
Abstract:
Bakalářská práce si klade za cíl vypracovat metodický materiál pro pohybové aktivity dětí předškolního věku ve volnočasových aktivitách. Pohybová přípravka je vedena bez přítomnosti rodičů. Práce je členěna na teoretickou a praktickou část s přiloženou fotodokumentací. Teoretická část je zaměřena na vývoj dítěte v předškolním věku, jsou zde shrnuty poznatky sociálního vývoje dítěte, rozvoj psychomotoriky …more
Abstract:
Bachelor work aims to work out methodical material for physics activities for pre-school children in leisure activities. Physics lesson are managed without parents. The work is divided into theoretical and practical part, enclosing photos. Theoretical part is focused on progress of a pre-school child. Pieces of knowledge are summarized here, such as: social progress of a child, psychomotor progress …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2016
  • Supervisor: PaedDr. Hana Janošková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta