Ing. Zuzana Marušáková

Bachelor's thesis

Využití netradičních pomůcek ve volnočasových aktivitách pro děti předškolního věku

Usage of unconventional tools in leisure-time activities for preschool children
Anotácia:
Bakalářská práce si klade za cíl vypracovat metodický materiál pro pohybové aktivity dětí předškolního věku ve volnočasových aktivitách. Pohybová přípravka je vedena bez přítomnosti rodičů. Práce je členěna na teoretickou a praktickou část s přiloženou fotodokumentací. Teoretická část je zaměřena na vývoj dítěte v předškolním věku, jsou zde shrnuty poznatky sociálního vývoje dítěte, rozvoj psychomotoriky …viac
Abstract:
Bachelor work aims to work out methodical material for physics activities for pre-school children in leisure activities. Physics lesson are managed without parents. The work is divided into theoretical and practical part, enclosing photos. Theoretical part is focused on progress of a pre-school child. Pieces of knowledge are summarized here, such as: social progress of a child, psychomotor progress …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedúci: PaedDr. Hana Janošková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta