Ing. Monika Vencourová

Doctoral thesis

Budování značky zaměstnavatele

Building the employer´s brand
Abstract:
Disertační práce představuje ucelený pohled na budování značky zaměstnavatele. Práce navrhuje metodický postup pro budování značky zaměstnavatele, který je následně aplikován na šest vybraných firem z autorčiny praxe. Práce dentifikuje procesy v oblasti budování značky zaměstnavatele prostřednictvím analýzy získaných sekundárních a primárních dat. Na základě získaných dat lze také ověřit platnost hypotéz …more
Abstract:
The dissertation presents a comprehensive view of building the employer's brand. The dissertation proposes a methodical procedure for building the employer's brand, which is then applied to six selected companies from the author's practice. The dissertation also identifies the processes in building the employer's brand through the analysis of secondary and primary data. Based on the obtained data, …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 1. 2021

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta