Ing. Monika Vencourová

Doctoral thesis

Budování značky zaměstnavatele

Building the employer´s brand
Anotácia:
Disertační práce představuje ucelený pohled na budování značky zaměstnavatele. Práce navrhuje metodický postup pro budování značky zaměstnavatele, který je následně aplikován na šest vybraných firem z autorčiny praxe. Práce dentifikuje procesy v oblasti budování značky zaměstnavatele prostřednictvím analýzy získaných sekundárních a primárních dat. Na základě získaných dat lze také ověřit platnost hypotéz …viac
Abstract:
The dissertation presents a comprehensive view of building the employer's brand. The dissertation proposes a methodical procedure for building the employer's brand, which is then applied to six selected companies from the author's practice. The dissertation also identifies the processes in building the employer's brand through the analysis of secondary and primary data. Based on the obtained data, …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta