Martina KALABUSOVÁ

Bachelor's thesis

Informovanost veřejnosti o syndromu CAN

Public Knowledge about Syndrome CAN
Abstract:
Bakalářská práce pojednává o syndromu CAN v oblasti rodiny. V teoretické části se věnuje rodině obecně, popisuje klasifikaci rodin podle jejich funkčnosti a funkce rodiny. Dále se práce zabývá syndromem CAN páchaným na dětech rodinou. Bakalářská práce definuje původ morální slepoty u agresorů a vysvětluje, dají-li se pachatelé těchto trestných činů považovat za nemocné jedince. Poté specifikuje syndrom …more
Abstract:
The Bachelor thesis discuss about syndrome CAN in family. The theoretical part is dedicated to family in general, give a description of families classifications on the basis of functionality and family functions. The next issue is engage in syndrome CAN commited by family. The bachelor thesis define the origin of ?moral blindness? on the aggressor side and try to explain if we could label these aggressors …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2013
Accessible from:: 3. 5. 2013

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Michaela Jurtíková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KALABUSOVÁ, Martina. Informovanost veřejnosti o syndromu CAN. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.5.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 3. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe