Martina KALABUSOVÁ

Bachelor's thesis

Informovanost veřejnosti o syndromu CAN

Public Knowledge about Syndrome CAN
Anotácia:
Bakalářská práce pojednává o syndromu CAN v oblasti rodiny. V teoretické části se věnuje rodině obecně, popisuje klasifikaci rodin podle jejich funkčnosti a funkce rodiny. Dále se práce zabývá syndromem CAN páchaným na dětech rodinou. Bakalářská práce definuje původ morální slepoty u agresorů a vysvětluje, dají-li se pachatelé těchto trestných činů považovat za nemocné jedince. Poté specifikuje syndrom …viac
Abstract:
The Bachelor thesis discuss about syndrome CAN in family. The theoretical part is dedicated to family in general, give a description of families classifications on the basis of functionality and family functions. The next issue is engage in syndrome CAN commited by family. The bachelor thesis define the origin of ?moral blindness? on the aggressor side and try to explain if we could label these aggressors …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013
Zverejniť od: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Michaela Jurtíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KALABUSOVÁ, Martina. Informovanost veřejnosti o syndromu CAN. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe