Ladislav Nagy

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Porovnání aktivizačních činností v v Domovech pro seniory Palata a Slunečnice

Anotace:
Anotace Tato práce se zabývá aktivizačními činnostmi ve dvou typech domovů pro seniory. Práce má za cíl porovnat úroveň aktivizačních činností a také to, zda se liší skladba aktivizačních činností v těchto dvou domovech. Toto porovnání je mezi specifickým domovem pro seniory, určeným pro seniory se zrakovým postižením a běžným domovem pro seniory. Práce je rozdělena na dvě části, a to obecnou teoretickou …více
Abstract:
Summary This thesis deals with motivational activities of two types of homes for the elderly. The thesis aims to compare the standard of motivational activities and also whether the composition of motivational activities differs in these two homes for the elderly. investigates whether the spectrum of activities offered is affected by the fact that one of the home provides its service to clients with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Hana Čížková
  • Oponent: Mgr. Renáta Nentvichová-Novotná

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická