Bc. Jan Kohlíček

Master's thesis

Assessment centrum jako efektivní nástroj výběru zaměstanců v Bance

Assessment Centre as an effective tool in staff selection in the Bank
Abstract:
Diplomová práce se podrobně zabývá problematikou assessment center. v Bance. Jsou zde použita data a výsledky, jež zpracovávala společnost, ve které jsem v minulosti pracoval. Práce popisuje podstatu, výhody/nevýhody a celkový průběh AC. Od plánování, organizaci, až po realizaci a vyhodnocení AC. V praktické části na vzorku assessment cetnra v jedné z největších finančních institucí byla ověřena efektivnost …more
Abstract:
The Diploma thesis closely studies the assessment centres in Bank. The data and results used in this thesis were originally processed in the firm I used to work for. The thesis describes the principles, the advantages and disadvantages and the whole procedure of such assessment centres, starting form the planning, organization including the implementation and finishing with the final evaluation of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2010
  • Supervisor: Mgr. Miloslava Kykalová
  • Reader: Ing. Eva Matoušková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní