Bc. Jan Kohlíček

Master's thesis

Assessment centrum jako efektivní nástroj výběru zaměstanců v Bance

Assessment Centre as an effective tool in staff selection in the Bank
Anotácia:
Diplomová práce se podrobně zabývá problematikou assessment center. v Bance. Jsou zde použita data a výsledky, jež zpracovávala společnost, ve které jsem v minulosti pracoval. Práce popisuje podstatu, výhody/nevýhody a celkový průběh AC. Od plánování, organizaci, až po realizaci a vyhodnocení AC. V praktické části na vzorku assessment cetnra v jedné z největších finančních institucí byla ověřena efektivnost …viac
Abstract:
The Diploma thesis closely studies the assessment centres in Bank. The data and results used in this thesis were originally processed in the firm I used to work for. The thesis describes the principles, the advantages and disadvantages and the whole procedure of such assessment centres, starting form the planning, organization including the implementation and finishing with the final evaluation of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2010
  • Vedúci: Mgr. Miloslava Kykalová
  • Oponent: Ing. Eva Matoušková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní