Mgr. Luboš Nedorost

Bachelor's thesis

Návrh WWW GIS obce České Velenice

A design of a WWW based GIS for the Česke Velenice municipality
Abstract:
Tématem této bakalářské práce je navrhnout a vytvořit řešení geografického informačního systému obce České Velenice s WWW uživatelským rozhraním, založené na standardech OpenGIS a W3C a použití open source technologií. Práce obsahuje zhodnocení podobných existujících řešení, popis a zpracování vstupních dat a jejich implementaci do GISu. Výsledný produkt by měl pomoci místní samosprávě a občanům v …more
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is design and creation a solution of geographic information system for municipality České Velenice with web user interface based on openGIS and W3C standards and using open source technologies. The work contains evaluation of similar existing solutions, description and processing of input data and their implementation into GIS. Final product should help local government …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2011
  • Supervisor: Mgr. Karel Staněk, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Karel Kněžínek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta