Bc. Roman Špaček

Master's thesis

Multikulturní kompetence pracovníků v sociální oblasti

Multicultural Competence of Workers in the Social Field
Abstract:
Diplomová práce zkoumá multikulturní kompetenci pracovníků v sociální oblasti. V první části teoretického podkladu se zabývá pojmem kompetence obecně, definuje jej i z historického hlediska a uvádí příslušnou strukturu a jednotlivé znaky se zaměřením na daného pracovníka. Praktickou část představuje výzkumné šetření, jehož cílem je zjištění úrovně multikulturní kompetence pracovníků v sociální oblasti …more
Abstract:
Thesis is focused on multicultural competence of workers in social field. The first part of theoretical base describes concept of competencies, defines it also from the historical view and states relevant structure with particular signs for the worker. Practical part represents reaserch that aims to find out the level of multicultural competence of workers in social field.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2015
Accessible from:: 16. 4. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Jakub Hladík, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Špaček, Roman. Multikulturní kompetence pracovníků v sociální oblasti. Zlín, 2015. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.4.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 16. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe