Bc. Markéta Jarošová

Diplomová práce

Index tuhosti tepenné stěny (Cardio-Ancle Vascular Index) u mužů s chronickou ischemickou chorobou srdeční a hypercholesterolemií

Cardio-Ankle Vascular Index in men with chronic ischemic heart disease and hypercholesterolemia in cardiac rehabilitation
Anotace:
Tato práce se zabývá sledováním efektu kardiovaskulární rehabilitace u pacientů s ischemickou chorobou srdeční a hypercholesterolemií na hladinu cholesterolu, hodnoty Cardio-Ankle Vascular Indexu, parametry aerobní kapacity, výkonnostní parametry a svalovou sílu. Kardiovaskulární rehabilitace je plnohodnotnou součástí péče o pacienty s chronickou ischemickou chorobou srdeční. Vhodně volená pravidelná …více
Abstract:
This diploma thesis deals with monitoring of cardiac rehabilitation effect in patients with ischemic heart disease and hypercholesterolemia on levels of cholesterol, Cardio-Ankle Vascular Index, aerobic capacity and performance capacity parameters and muscle strength. Cardiac rehabilitation is full-fledged part of ischemic heart disease patients care. Appropriate regular physical activity decreases …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Alena Havelková, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie

Práce na příbuzné téma

Všechny práce