Bc. Markéta Hýsková

Diplomová práce

Projekt podnikového vzdělávání pro zajištění systému zastupitelnosti

Project of Corporate Education to Ensure the System of Substituability
Anotace:
Diplomová práce se zabývá konceptem podnikového vzdělávání a zastupitelností pracovníků. Jde o teoreticko-aplikační práci, jejímž cílem je navrhnout projekt podnikového vzdělávání pro zajištění systému zastupitelnosti v konkrétní firmě. Sleduje jednotlivé kroky plánování vzdělávání ve firmě a aplikuje je na konkrétní situaci ve vybrané organizaci. Jádrem práce je analýza vzdělávacích potřeb pracovníků …více
Abstract:
This thesis deals with the idea of corporate education and substitutability of employees. It is a combination of theoretical and applied work, which aims to design a project of corporate education to ensure systematic substitution of employees in particular company. It tracks individual steps how education is planned in company and applies them to a particular situation in the selected organization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta