Tomáš Roudnický

Master's thesis

Search Engine Optimization a jeho efektivita ve srovnání s Pay-per-Click reklamou

Search Engine Optimization and its Efficiency in Comparison with Pay-per-Click Advertising
Abstract:
Diplomová práce se věnuje informačním technologiím se zaměřením na internet, internetový marketing a jeho vybrané oblasti SEO, SEM a PPC, jejichž srovnání tvoří hlavní téma práce. Teoretická část postupně rozebírá vlivy internetového marketingu, SEM a SEO. Dále navazuje vysvětlení jednotlivých bodů, o které se optimalizace pro vyhledávače opírá. V dalších částech je pojednáno o jednotlivých dotazníkách …more
Abstract:
The thesis is dealing with information technologies with an emphasis on the Internet, Internet marketing and its special regions of SEO, SEM and PPC, which mutual comparison makes the focal point of my work. The theoretical part is a successive analysis of the influences of the Internet marketing, SEM and SEO. Then, it states and explains the particular items the optimization of searchers is based …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 12. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 1. 2012
  • Supervisor: Tomáš Kincl
  • Reader: Michal Novák

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/29381

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Ekonomika a management / Management