Tomáš Roudnický

Master's thesis

Search Engine Optimization a jeho efektivita ve srovnání s Pay-per-Click reklamou

Search Engine Optimization and its Efficiency in Comparison with Pay-per-Click Advertising
Anotácia:
Diplomová práce se věnuje informačním technologiím se zaměřením na internet, internetový marketing a jeho vybrané oblasti SEO, SEM a PPC, jejichž srovnání tvoří hlavní téma práce. Teoretická část postupně rozebírá vlivy internetového marketingu, SEM a SEO. Dále navazuje vysvětlení jednotlivých bodů, o které se optimalizace pro vyhledávače opírá. V dalších částech je pojednáno o jednotlivých dotazníkách …viac
Abstract:
The thesis is dealing with information technologies with an emphasis on the Internet, Internet marketing and its special regions of SEO, SEM and PPC, which mutual comparison makes the focal point of my work. The theoretical part is a successive analysis of the influences of the Internet marketing, SEM and SEO. Then, it states and explains the particular items the optimization of searchers is based …viac
 

Kľúčové slová

Internetový marketing PPC SEO
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2012
  • Vedúci: Tomáš Kincl
  • Oponent: Michal Novák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/29381

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / odbor:
Ekonomika a management / Management