Lucie ŠNEBERKOVÁ

Bachelor's thesis

Alternativní výživové styly

Alternative nutritional styles
Abstract:
Tato bakalářská práce na téma ''Alternativní výživové styly'' se zabývá problematikou alternativních výživových stylů a jejich vlivem na zdraví. Obsahuje kapitoly o základních složkách výživy, alternativních výživových stylech, důvodech, které vedou lidi k jejich zvolení, a zdravotních pozitivech či negativech onoho stylu. V praktické části zjišťuji informovanost studentů Střední zdravotnické školy …more
Abstract:
This 'Alternative nutrition styles'' thesis deals with the issue of alternative nutritional styles and their impact on health. It contains chapters about basic nutritional elements, alternative nutritional styles, reasons that lead people to their election, and health positives or negatives of given routines. In the practical part I examine the awareness about alternative nutritional styles of students …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 3. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: MUDr. Lenka Luhanová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠNEBERKOVÁ, Lucie. Alternativní výživové styly. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/