Bc. Veronika Hrabalová

Diplomová práce

Specifika tvorby Rudolfa Waltra se zaměřením na mluvu, hlas a slovo

Peculiarities of Rudolf Walter creation focusing on speech, voice and word
Anotace:
Magisterská diplomová práce Specifika tvorby Rudolfa Waltra se zaměřením na mluvu, hlas a slovo se zabývá osobností a dílem významného brněnského divadelníka Rudolfa Waltra. Zaměřuje se na formy divadla, které zastával a vytvářel. Byly to například melodram, Divadlo jednoho herce, rozhlasové relace, komorní hry apod. Velká část práce je věnována Waltrově pedagogické činnosti na brněnské konzervatoři …více
Abstract:
Master's Thesis Peculiarities of Rudolf Walter focusing on speech, voice and word deals with the personality and work of important Brno playwright Rudolf Walter. It focuses on forms of theater which advocated and created. They were, for example, melodrama, theater for one actor, radio programs, chamber performances and the like. Much of the work is devoted to the Walter teaches at the Brno Conservatory …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. PhDr. Margita Havlíčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny divadla