BcA. Marek HOBLÍK

Bakalářská práce

Význam a úloha zvukového logotypu pro corporate identity společnosti. Zvukový scénář a jeho realizace jako součást rozhlasové hry.

1. Theoretical part: The Importance and Role of Sound Corporate Identity Logo for the Company. 2. Practical part: Sound Written and its Implementation as Part of a Radio Play.
Anotace:
Tématem práce je zvuk v prostředí reklamy. Práce se zabývá fyziologickými a psychologickými účinky hudby na člověka a významem zvukové komunikace se zákazníkem. Přibližuje formy a možnosti využití hudby a zvuku jako nástrojů propagace a osvětluje několik základních pojmů z oblasti sound brandingu.
Abstract:
The theme of this work is sound in an adveritsement. This work deals with physiological and psychological effects of music on human beings and the importance of sound communication with the customer. It shows the forms and possibilities of using music and sound as a tool of promotion and illuminates some fundamental concepts of sound branding.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2010
Identifikátor: 14384

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Ján Grečnár, ArtD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOBLÍK, Marek. Význam a úloha zvukového logotypu pro corporate identity společnosti. Zvukový scénář a jeho realizace jako součást rozhlasové hry.. Zlín, 2010. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe