Bc. Veronika Netolická

Bachelor's thesis

Teaching English pronunciation: The capacity for imitation in different age groups

Teaching English pronunciation: The capacity for imitation in different age groups
Abstract:
Téma bakalářské práce je Výuka anglické výslovnosti: Schopnost napodobování různými věkovými skupinami. Narozdíl od gramatiky a slovní zásoby čeští učitelé často výuku anglické výslovnosti opomíjejí, protože spoléhají na přirozenou schopnost studentů naučit se ji pomocí imitace. Případová studie zkoumá schopnost imitovat prostřednictvím analýz nahrávek dvou různorodých věkových skupin: dětí v předškolním …more
Abstract:
The title of the bachelor thesis is Teaching English Pronunciation: The Capacity for Imitation in Different Age Groups. Unlike teaching grammar and lexis, teaching English pronunciation is often neglected by Czech teachers as they rely on learners’ natural capacity to learn pronunciation by imitating. This case study surveys this capacity by means of recording analyses in two contrast age groups: pre …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2012
  • Supervisor: Mgr. Irena Headlandová Kalischová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Jaroslav Ondráček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta