Bc. Veronika Netolická

Bachelor's thesis

Teaching English pronunciation: The capacity for imitation in different age groups

Teaching English pronunciation: The capacity for imitation in different age groups
Anotácia:
Téma bakalářské práce je Výuka anglické výslovnosti: Schopnost napodobování různými věkovými skupinami. Narozdíl od gramatiky a slovní zásoby čeští učitelé často výuku anglické výslovnosti opomíjejí, protože spoléhají na přirozenou schopnost studentů naučit se ji pomocí imitace. Případová studie zkoumá schopnost imitovat prostřednictvím analýz nahrávek dvou různorodých věkových skupin: dětí v předškolním …viac
Abstract:
The title of the bachelor thesis is Teaching English Pronunciation: The Capacity for Imitation in Different Age Groups. Unlike teaching grammar and lexis, teaching English pronunciation is often neglected by Czech teachers as they rely on learners’ natural capacity to learn pronunciation by imitating. This case study surveys this capacity by means of recording analyses in two contrast age groups: pre …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedúci: Mgr. Irena Headlandová Kalischová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jaroslav Ondráček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / odbor:
Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - English Language