Theses 

Regionální prvky v integrované tematické výuce na 1. stupni ZŠ – Mgr. Veronika Starová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Veronika Starová

Diplomová práce

Regionální prvky v integrované tematické výuce na 1. stupni ZŠ

Regional elements in integrated thematic instruction to 1 primary school

Anotace: Diplomová práce ,,Regionální prvky v integrované tematické výuce na 1. stupni ZŠ“ je zaměřena na výukový program v souvislosti s regionální problematikou. První kapitola popisuje Rámcový vzdělávací program s jeho zaměřením na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět. Další kapitola se zabývá vymezením integrované tematické výuky s možností využití tématu Region a následně se věnuji obci Protivanov, kde o ní podávám podstatné informace. Cílem praktické části diplomové práce bylo navrhnout a zrealizovat výukový program s regionální tematikou. Realizace bloků byla uskutečněna na Základní škole v Protivanově ve třetí třídě, kterou navštěvuje 16 žáků. Mimo výuku jsem uskutečnila šetření mezi učitelkami této školy, jakým způsobem zařazují regionální učivo do výuky a jak využívají integrovanou tematickou výuku.

Abstract: Diploma thesis ,,Regional elements in the integrated thematic education on the first stage of elementary school” is focused on educational program in the context of regional issues. The first chapter describes the Framework educational program with its focus on the educational area of Human and His World. The next chapter deals with defining the integrated thematic instruction with the use of the theme Region, and subsequently devoted Protivanov village, where I summarize the relevant information. The aim of the practical part was to design and implement a training program with regional topics. Implementation of the blocks was carried out at a Primary school in Protivanov in the third grade, attended by 16 students. Besides teaching, I conducted research among teachers of this school, how they include regional curriculum in teaching and their use of integrated thematic instruction.

Klíčová slova: Rámcový vzdělávací program, výuka, integrovaná tematická výuka, region, obec Protivanov.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Veronika Rodová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Hana Filová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 17:15, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz