Bc. Dominika Lukášová

Master's thesis

České oděvní blogy jako nástroj product placementu

Czech fashion blogs as place for product placement
Anotácia:
Hlavním tématem diplomové práce je využití českých blogů jako platformy pro různá marketingová sdělení se zaměřením na product placement. Cílem bylo pomocí dotazníkového šetření zjistit postoj čtenářů k reklamním sdělením, jejich názory na přiznanou a nepřiznanou reklamu a jejich důvěru k blogerům. Provedením analýzy webového prostoru byly odpovědi ověřeny i z praktického hlediska a k pochopení celé …viac
Abstract:
The main topic of this thesis is using Czech blogs as a platform for a variety of marketing communications with a focus on product placement. The aim is to use the survey to determine readers' attitude to advertising messages, their views on the vested and unvested advertising and their overall trust in bloggers. By performing the analysis of web space, answers was verified even from a practical point …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedúci: Mgr. Pavel Kotyza
  • Oponent: PhDr. Ilona Toufarová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní