Nikola Vrbová

Bakalářská práce

Komunikační strategie ke zvýšení loajality zákazníků na spotřebitelském trhu

Communication strategies to increase customer loyalty in the consumer market
Anotace:
Závěrečná práce se věnuje návrhu marketingové komunikační strategie vedoucí ke zvýšení loajality zákazníku u firmy figurující na spotřebitelském trhu. První část práce se zabývá teorií. Jsou zde vysvětleny pojmy marketing, marketingová komunikace a marketingový výzkum. V druhé praktické části je popsána vybraná společnost, následně je provedena analýza. V této části práce proběhlo dotazníkové šetření …více
Abstract:
The bachelor Thesis is devoted to the design of a marketing communication strategy leading to an increase customer loyalty for a company on the consumer market. The first part deals with the theory. The concepts of marketing, marketing communication and marketing research are explained here. The second practical part describes the selected company, followed by an analysis. In this part of the work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2020
  • Vedoucí: RNDr. Zuzana Wroblowská, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Daniela Červenclová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS