Bc. Lucie Šárová

Diplomová práce

Návrh úpravy Tyršova a Školního náměstí v Chrudimi

Concept of arrangement of Tyršovo and Školní square in Chrudim
Anotace:
Diplomová práce řeší úpravu Tyršova a Školního náměstí v Chrudimi včetně přilehlých ulic Novoměstská, Opletalova, Hálkova, Svěchyňova a Žižkovo náměstí. Cílem je navržení vhodné stavebně-dopravní uspořádání ulic, křižovatek, autobusové zastávky a parkovacích a odstavných ploch. Je zajištěno napojení všech nemovitostí k místním komunikacím sjezdy. Návrh vede ke komfortnější jízdě motorových vozidel …více
Abstract:
This Master's thesis describes adjustment of Tyršovo and Školní squares in Chrudim including side streets Novoměstská, Opletalova, Hálkova, Svěchyňova and Žižkovo square. The purpose of thesis is to suggest proper layout of the streets, cross-roads, bus stop and parking areas. Is ensured connection between all estates and main communication with slip roads. This concept leads to comfortable journey …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 1. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. František Haburaj, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šárová, Lucie. Návrh úpravy Tyršova a Školního náměstí v Chrudimi. Pardubice, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera