Ing. Eliška Přibáňová

Bachelor's thesis

Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny

The current attitude of the Czech Republic towards adoption of a common European currency
Abstract:
Bakalářská práce reaguje na aktuální otázku zavedení společné evropské měny v České republice. Vytváří rešerši názory jak hlavních českých politických představitelů, tak i ekonomů. Zároveň práce zaznamenává názor české veřejnosti k projednávané otázce zavedení eura v České republice. Dále práce popisuje současný stav eurozóny, ve které dochází k zadlužování jednotlivých členských států. Popisuje názory …more
Abstract:
This bachelor´s thesis responds to the topical issue of implementing the common currency in the Czech republic. The work gathers views of the most important Czech politicians and economists. In the same time, the thesis describes the attitude of the Czech republic towards the questions discussed. It decribes the contemporary condition of the Eurozone where some member states became heavily indebted …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2012
  • Supervisor: Ing. Martina Šudřichová, Ph.D.
  • Reader: doc. Dr. iur. Mag. phil. Harald Christian Scheu, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní