Theses 

Narušená komunikační schopnost u žáků se sociálním znevýhodněním – Mgr. Jana Kluková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Jana Kluková

Diplomová práce

Narušená komunikační schopnost u žáků se sociálním znevýhodněním

Speech disorders of the pupils with social handicaps

Anotace: KLUKOVÁ, Jana. Narušená komunikační schopnost u žáků se sociálním znevýhodněním : diplomová práce. Brno : Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra speciální pedagogiky, 2009. 87 l., 4 l. příl. Vedoucí diplomové práce Barbora Bočková. Diplomová práce se zabývá problematikou sociálního znevýhodnění a zaměřuje se na možnosti vlivu odlišného kulturního a jazykové prostředí na znik narušené komunikační schopnosti. Charakterizuji narušenou komunikační schopnost v souvislosti se sociálním znevý-hodněním, jednotlivé jazykové roviny, které jsou vlivem nepříznivého prostředí ovlivněny, a popisuji jednotlivé poruchy komunikačních schopností. Dále se zabývám také možnostmi logopedické prevence a terapie, konkrétní prací se žáky ve škole, spoluprácí s rodinou. Výzkumná část je zaměřená na pohled pedagogů na problematiku sociálního znevýhodnění. Zaměřila jsem se na jednotlivé jazykové roviny a na konkrétní narušení v jednotlivých rovinách a jakým způsobem je problém narušené komunikace ve škole řešen.

Abstract: The master´s work is focused on the problems of the social disadvantage and different cultural and language background and beginning of the speech disorders. In the first part I describe the legislative classification of social disadvantage, possibilities of the education of these pupils and in more detail I describe the influence of the background on the development of the personality. I concentrate on the classification of the speech disorders in context of the social disadvantage. In the practical part I analyse general view of the teachers on this topic, their attitude towards this and what the teachers consider as the most important problem. I analyse individual speech disorder and how is the therapy al schools provided.

Klíčová slova: Narušená komunikační schopnost, jazykové roviny, žák se sociálním znevýhodněním, prevence, příčiny, vliv prostředí speech therapy, etiology, speech disorders, enviroment influence, social handicaps

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 14:26, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz