Lenka Šedivá

Bachelor's thesis

Hlavní možné mimořádné události ve vybrané obci (obci s rozšířenou působností) a jejich řešení

Main Emergency Events of Selected Municipality with Extended Powers and Their Solutions
Anotácia:
Tato bakalářská práce je rozdělená na dvě části, na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou popsány mimořádné události s důrazem na povodně a integrovaný záchranný systém. Praktická část vychází ze softwarového nástroje SW Riskan, pomocí kterého jsou vyhodnoceny hlavní možné mimořádné události v obci s rozšířenou působností Hodonín. Dále je zde v SW TerEx simulován výbuch čerpacích …viac
Abstract:
This bachelor thesis is divided into two parts, the theoretical part and the practical part. In the theoretical part are described extraordinary events with an emphasis on floods and integrated rescue system. The practical part is based on the Riskan software, from which the main possible extraordinary events in the Hodonín municipality are evaluated. Furthermore, the explosion of Shell petrol stations …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Ivan Princ

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šedivá, Lenka. Hlavní možné mimořádné události ve vybrané obci (obci s rozšířenou působností) a jejich řešení . Uherské Hradiště, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Logistics and Crisis Management

Bachelor programme / odbor:
Protection of Population / Protection of Population