Mgr. Tereza Hrušková

Bakalářská práce

DNA reparace a epigenetické procesy u embryonálních kmenových buněk

DNA repair and epigenetic processes in embryonic stem cells
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje studiu procesů, které jsou u embryonálních kmenových buněk zodpovědné za pluripotenci. Mezi tyto faktory patří především transkripční faktory a epigenetické procesy, které se podílejí na regulaci uspořádání chromatinu. Tyto dva mechanismy jsou diskutovány v souvislosti s udržením pluripotence a sebeobnovy. Popsána je také funkce heterochromatinového proteinu 1 ve vztahu …více
Abstract:
Goal of this thesis is to study processes in embryonic stem cells responsible for pluripotency. These factors include transcription factors and epigenetic processes which regulate chromatin structure. These mechanisms are discussed in connection with pluripotency maintaining and self-renewal. Another subject is the function of heterochromatin protein 1 relative to chromatin structure. There are also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta