Mgr. Jitka Šimečková

Diplomová práce

Rozvíjení komunikativní kompetence na 1. stupni ZŠ prostřednictvím popisu

Development of Communicative Competence by means of Description at the First Grade of Primary School
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na popis, jehož prostřednictvím můžeme na 1. stupni ZŠ rozvíjet komunikativní kompetenci. V teoretické části je vymezen popisný slohový postup, popis jako slohový útvar a jeho zařazení do základních kurikulárních dokumentů: do RVP PV a RVP ZV. Podrobně se věnujeme zařazení zkoumaného učiva do dvou vybraných učebnicových řad českého jazyka pro 2.–5. ročník ZŠ. V praktické …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on description as one of the means how we can develop communicative competence at the first grade of primary school. In the theoretical part there are defined “descriptive style procedure” and “description” as a style structure and its integration into the basic curriculum documents the Framework Educational Programme for Pre-primary Education and the Framework Educational …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2014
  • Vedoucí: PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta