Bc. Michal KARGER

Master's thesis

Algoritmus Diferenciální Evoluce s prvky deterministického chaosu (ChaosDE) v prostředí Mathematica

Differential Evolution Algorithm with elements of deterministic chaos (ChaosDE) in Mathematica software
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá testováním diferenciální evoluce s prvky deterministického chaosu a porovnáním s klasickou diferenciální evolucí. Teoretická část obsahuje popis a princip diferenciální evoluce, seznámení s chaotickou diferenciální evolucí a základy deterministického chaosu. Zakončena je informacemi o testovacích funkcích, způsobu vyhodnocování a softwaru Mathematica. Praktická část obsahuje …more
Abstract:
This thesis deals with testing of differential evolution with elements of deterministic chaos and its comparison with classical differential evolution. The theoretical part contains a description of the principles of differential evolution, an introduction to chaotic differential evolution, and the basics of deterministic chaos. It concludes with information about test functions, evaluation methods …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2011
Identifier: 20664

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KARGER, Michal. Algoritmus Diferenciální Evoluce s prvky deterministického chaosu (ChaosDE) v prostředí Mathematica. Zlín, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 17. 05. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe