Bc. Michal KARGER

Master's thesis

Algoritmus Diferenciální Evoluce s prvky deterministického chaosu (ChaosDE) v prostředí Mathematica

Differential Evolution Algorithm with elements of deterministic chaos (ChaosDE) in Mathematica software
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá testováním diferenciální evoluce s prvky deterministického chaosu a porovnáním s klasickou diferenciální evolucí. Teoretická část obsahuje popis a princip diferenciální evoluce, seznámení s chaotickou diferenciální evolucí a základy deterministického chaosu. Zakončena je informacemi o testovacích funkcích, způsobu vyhodnocování a softwaru Mathematica. Praktická část obsahuje …viac
Abstract:
This thesis deals with testing of differential evolution with elements of deterministic chaos and its comparison with classical differential evolution. The theoretical part contains a description of the principles of differential evolution, an introduction to chaotic differential evolution, and the basics of deterministic chaos. It concludes with information about test functions, evaluation methods …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2011
Identifikátor: 20664

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KARGER, Michal. Algoritmus Diferenciální Evoluce s prvky deterministického chaosu (ChaosDE) v prostředí Mathematica. Zlín, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 17. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe