Bc. Štěpánka Dědková

Bakalářská práce

Vliv příspěvku na péči na kvalitu života dětí s postižením

The Influence of Contribution on Care on Life Quality of Children with Disability
Anotace:
Bakalářská práce se zabývala dětmi s tělesným a kombinovaným postižením a kvalitou jejich života. Jejím cílem bylo přiblížit čtenářům problematiku zdravotního postižení u dětí a systém péče o ně a hlavně zmapovat vliv příspěvku na kvalitu života dětí s tělesným nebo kombinovaným postižením, žijících v rodině. Práce byla rozdělena na dvě základní oblasti. První, teoretická část práce, vycházela ze studia …více
Abstract:
Presented bachelor thesis was focused on children with physical and multiple disabilities and their quality of life. Its aim was to familiarize readers with the disability system of children and taking care after them. The work was divided into two main areas. The first, theoretical part, was based on the literature study. It characterized the target group's needs, resources and current treatment options …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2014
Zveřejnit od: 11. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Jana Pittnerová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dědková, Štěpánka. Vliv příspěvku na péči na kvalitu života dětí s postižením. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN