Mgr. Petra Kahánková

Diplomová práce

Souvislosti míry Vděčnosti s Well-beingem a Locus of control u adolescentů

The relations among rate of gratitude to locus of control and well-being of adolescents
Anotace:
V diplomové práci se věnujeme tématům z pozitivní psychologie. Zajímáme se o vztahy mezi vděčností, well-being (osobní pohodou) a locus of control (místo kontroly). Výzkumný soubor tvořil vzorek čítající 407 adolescentů. Metody pro měření byly zvoleny GQ-6, SPWB, IPC a Fordyceho škála štěstí. Naše výsledky se v mnohém shodují se závěry zahraničních prací. Získaná data byla zpracována pomocí deskriptivních …více
Abstract:
A master thesis is devoted to the themes of positive psychology. We are interested in the relations between gratitude, well-being and locus of control. Experimental group was formed by 407 adolescents. In research questionnaires GQ-6, SPWB, IPC and Happiness scale from Fordyce have been applied. Our results are in good agreement with foreign studies. Obtained data were analyzed using descriptive methods …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta