Bc. Michal Ambroz

Bakalářská práce

Integrovaný záchranný systém

The Integrated Rescue System
Anotace:
Tato bakalářská práce byla vytvořena za účelem systematicky analyzovat poznatky získané o Integrovaném záchranném systému České republiky. První část je věnována seznámení se s Integrovaným záchranným systémem České republiky jako celkem a jeho fungováním. Dále práce rozšiřuje vědomosti o třech hlavních pilířích Integrovaného systému - hasičském záchranném sboru, policii a zdravotnické záchranné službě …více
Abstract:
This bachelor thesis has been created for the purpose of systematically summarize the findings gained on The Integrated Rescue System of the Czech Republic. The first part is devoted to familiarization with The Integrated Rescue System of the Czech Republic as a whole and its operation. The thesis also extends knowledge about the three main pillars of the integrated system – the fire rescue corps, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Jana Kubalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Speciální edukace bezpečnostních složek