Bc. Jana Sýkorová

Diplomová práce

Projekt využití nástrojů controllingu v konkrétní společnosti

Project of Utilization of Controlling Tools in Company
Anotace:
Práce je zaměřena na posouzení systému controllingu ve společnosti a poskytnutí návrhu na jeho zlepšení. Teoretická část popisuje controlling se zaměřením na jednotlivé nástroje a možnosti využívání. V analytické části je představena společnost, provedena situační analýza, analýza aktuálního stavu controllingu a jsou navrženy změny v systému controllingu ve společnosti, jež jsou cíleně zakomponovány …více
Abstract:
The thesis is focused on assessment of the controlling system in the company and provides proposals for improvement. The theoretical part describes controlling with a focus on individual instruments and the possibilities of utilization. The analytical part presents the company, performs the situation analysis and the analysis of the current state of controlling and suggests changes in the controlling …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Roman Zámečník, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Pavel Viglaský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Akademie Sting

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management