Petra JAHODOVÁ

Diplomová práce

Vliv pohybové aktivity na správné držení těla a svalovou dysbalanci u dětí na 1. stupni ZŠ

The Influence of a movement activity on a right posture and muscle dysbalance with primary school children
Anotace:
Diplomová práce "Vliv pohybové aktivity na správné držení těla a svalovou dysbalanci u žáků na 1. stupni ZŠ" se zabývá problematikou držení těla u žáků na 1. stupni ZŠ vzhledem k uplatňování pohybových aktivit žáků. Pro výzkum držení těla u dětí jsme použili hodnocení podle testu Jaroše a Lomíčka. Ke zjišťování pohybových aktivit žáků byl vytvořen jednoduchý dotazník, který byl určen pro rodiče žáků …více
Abstract:
This thesis deals with a problem of pupils´ posture at first grade of elementary school, in regards to practicing sports. We use the evaluation test of Jaroš and Lomíček in order to analyse the pupil´s posture. The pupils´ parents were asked through a brief questionnaire about sports the pupils practise. The questionnaire was made to focus on learning about pupils´ free time and practicing sports out …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 3. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Štefan Balkó, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JAHODOVÁ, Petra. Vliv pohybové aktivity na správné držení těla a svalovou dysbalanci u dětí na 1. stupni ZŠ. Ústí nad Labem, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta