Theses 

Ověřování Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální – díl I – Mgr. Romana Frodlová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Romana Frodlová

Diplomová práce

Ověřování Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální – díl I

Verification of General educational programme for field of education at special school – part I

Anotace: Diplomová práce „Ověřování Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální – díl I“ se věnuje problematice vzdělávání jedinců se středně těžkým mentálním postižením dle nového vzdělávacího programu. Poukazuje na možnosti žáků zvládnout obsah učiva ve vybraných vzdělávacích oborech.

Abstract: Diploma thesis „Verification of General educational programme for field of education at special school – part I“ deals with issues of education individuals with moderate mental impairment according to new educational programme. It points to possibilities of students master content of curriculum in selected educational fields.

Klíčová slova: Rámcový vzdělávací program, školní vzdělávací program, základní škola speciální, mentální postižení, mentální retardace, vzdělávací oblast, vzdělávací obor, General educational programme, school educational programme, special school, mental impairment, mental retardation, educational domain, educational field

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Zita Nováková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 21:52, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz