Mgr. Romana Frodlová

Diplomová práce

Ověřování Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální – díl I

Verification of General educational programme for field of education at special school – part I
Anotace:
Diplomová práce „Ověřování Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální – díl I“ se věnuje problematice vzdělávání jedinců se středně těžkým mentálním postižením dle nového vzdělávacího programu. Poukazuje na možnosti žáků zvládnout obsah učiva ve vybraných vzdělávacích oborech.
Abstract:
Diploma thesis „Verification of General educational programme for field of education at special school – part I“ deals with issues of education individuals with moderate mental impairment according to new educational programme. It points to possibilities of students master content of curriculum in selected educational fields.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Zita Nováková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta