Vojtěch VAŠENKA

Bakalářská práce

Význam magnetické rezonance v definici cílového objemu radioterapie

The impact of magnetic resonance imaging on target volume definition in radiotherapy
Anotace:
Tato práce se zabývá významem nukleární magnetické rezonance pro plánování radioterapie. Teoretická část nejprve stručně popisuje proces plánování radioterapie, následně se zabývá cílovými objemy a metodami jejich lokalizace se zaměřením na nukleární magnetickou rezonanci, výpočetní tomografii a pozitronovou emisní tomografii. Praktická část porovnává míru využívání nukleární magnetické rezonance pro …více
Abstract:
This thesis is focused on the impact of magnetic resonance imaging on radiation treatment planning. The theoretical part at first briefly describes the process of radiation treatment planning, subsequently deals with target volumes and their localization methods focusing on magnetic resonance imaging, computed tomography and positron emission tomography. The practical part compares the rate of use …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2013
Zveřejnit od: 24. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: Doc. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VAŠENKA, Vojtěch. Význam magnetické rezonance v definici cílového objemu radioterapie. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta