Theses 

Sociální média - nový způsob komunikace se zákazníky a jejich význam, možnosti a hrozby pro obchod – Veronika NĚMEČKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management obchodních činností

Veronika NĚMEČKOVÁ

Bakalářská práce

Sociální média - nový způsob komunikace se zákazníky a jejich význam, možnosti a hrozby pro obchod

Social media - new way of communication with customers and their importance, opportunities and threats to business

Anotace: Předložená práce je zaměřena na analýzu využívání sociálních médií vybranými subjekty. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, kterými jsou teoretická a praktická část. V části teoretické autorka nejdříve popisuje prvky marketingové komunikace na internetu a vytváří mezi nimi logické vazby. Následně jsou vymezeny základní pojmy v oblasti sociálních médií, je určen jejich význam, možnosti využití a hrozby pro obchod. Praktická část zkoumá efektivitu využívání sociálních médií vybranými obchodními řetězci prodávajícími potraviny a jiné spotřební zboží na území České republiky. Dle vlastní metodiky autorka nejdříve hodnotí, jakým způsobem tyto společnosti využívají Facebook, Twitter, Instagram, YouTube a LinkedIn k marketingové komunikaci se zákazníky. Výsledky analýzy jsou následně srovnávány s výsledky provedeného dotazníkového šetření, které zjišťuje, jak na tuto formu komunikace pohlížejí samotní zákazníci. Na základě této komparace je předloženo několik návrhů a doporučení pro marketingovou komunikaci obchodních řetězců na sociálních médiích.

Abstract: The presented thesis is focused on the analysis of social media used by the selected subjects. The thesis is divided into two main parts, which are the theoretical and the practical part. In the theoretical part the author firstly describes elements of the Internet marketing communication and creates logical links among them. Secondly, the basic terms in the field of social media are defined. The practical part examines the effectivity of social media used by the selected retail stores selling groceries and other consumer goods in the Czech Republic. According to own methodology the author firstly evaluates how these companies use Facebook, Twitter, Instagram, YouTube and LinkedIn for marketing communication with customers. The results of the analysis are then compared with the results of the conducted questionnaire survey, which finds out how the customers themselves look at this form of communication. Based on this comparison, several overtures and recommendations are submitted for marketing communication of retail stores on social media.

Klíčová slova: sociální média, Web 2.0, User Generated Content, marketingový mix, marketingová komunikace, internet

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2018
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Michal Mičík, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=74733 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

NĚMEČKOVÁ, Veronika. Sociální média - nový způsob komunikace se zákazníky a jejich význam, možnosti a hrozby pro obchod. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 12:04, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz